Sağlık Turizminde Devlet Destekleri

27 Şubat 2021 multiligo

Shutterstock 1741085150

Sağlık turizmi, son yıllarda yaygınlaşan bir turizm türüdür. Doğal turizm kaynakları zengin ve sağlık hizmetleri bakımından gelişmiş ülkelere tedavi amacıyla yapılan ziyaretleri ifade eder. Türkiye’de sağlık alanındaki gelişmeler, sağlık turizminin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı, bu gelişmelere paralel olarak yasal mevzuatlar yayınlamıştır. Bu mevzuatlar, sağlık turizmindeki sorunları ve hukuki boşlukları düzenleyen resmi mevzuatlardır. Sağlık turizmi devlet destekleri ve teşvikleri de bu mevzuatlarda düzenlenmiştir.

2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge çerçevesinde sağlık turizminde destekler şunlardır;

 • Tescil ve korunma desteği

Bu destek kapsamında; ürün ya da hizmetin yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin danışmanlık, araştırma, inceleme, marka ve patent bürosu hizmetleri gibi zorunlu giderler desteklenmektedir. Bu kapsamdaki zorunlu giderlerin yüzde 50’si ve yıllık en fazla 50 bin doları karşılanır.

 • Rapor ve danışmanlık desteği

Sağlık turizmi için yurt dışında yapılacak pazar, sektör, ülke, uluslararası mevzuat araştırmaları, mali ve hukuki raporlar ve danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. Bu başlıktaki destekler, ön onayın ardından yapılan harcamaları kapsar. Satın alınacak raporların en fazla iki yıllık olma zorunluluğu vardır. Bu maddeye ilişkin giderlerin yüzde 60’ı ve yıllık en fazla 200 bin doları karşılanır.

 • Belge desteği

Hizmet ihracatı için gerekli belge ve sertifikalar, tanı merkezi veya ofis açılışı ya da işletilmesine ilişkin gerekli belgelere ilişkin harcamalar desteklenmektedir. Belgelendirme desteğinde şu maddeler yer almaktadır; müracaat inceleme giderleri, belge kullanım ücretleri, belgelendirme tetkik giderleri, kayıt ücretleri, danışmanlık ve eğitim giderleri. Bu başlıkta her belge için en fazla 15 bin dolar destek sağlanmaktadır. Diğer başlıklardaki giderlerin yüzde 50’si ve belge başına en fazla 50 bin doları karşılanır.

 • Reklam ve pazarlama desteği

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin televizyon, radyo, internet, gazete ve dergi gibi iletişim araçları için yapılan harcamaların yüzde 60ı ve yıllık en fazla 400 bin doları karşılanır.

 • Yurtdışı birim desteği

Yurt dışındaki birimlerin brüt kira ve komisyon giderleri desteklenir. Bu kapsamdaki harcamaların yüzde 60’ı ve birim başına yıllık en fazla 120 bin doları karşılanır.

 • Danışmanlık desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet için pazarlama stratejisi belirleme ve pazara giriş gibi konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderler desteklenir. Bu başlıktaki giderlerin yüzde 50’si ve yıllık en fazla 200 bin doları karşılanır.

 • Acente komisyon desteği

Sağlık turizmi kapsamında uluslararası hasta getirilmesine yönelik komisyon harcamaları desteklenir. Bu kapsamdaki ödemelerin yüzde 50’si ve yıllık en fazla 100 bin doları karşılanır.

 • Tercümanlık hizmetleri desteği

Sağlık kuruluşlarının istihdam ettiği en fazla iki tercümana ilişkin giderler destek kapsamındadır. Bu personelin aylık brüt ücretlerinin yüzde 50’si ve personel başına yıllık en fazla 25 bin doları karşılanır. Ayrıca, tercümanlık hizmeti giderlerinin yüzde 50’si ve yıllık en fazla 50 bin doları desteklenir.

 • Hasta yol desteği

Tedavi amacıyla Türkiye’de getirilen yabancı hastaların ulaşım giderleri desteklenir. Ulaşım destekleri sadece ekonomi sınıfındaki seyahatler için geçerlidir. Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından getirilen hastaların ulaşım giderleri destek kapsamındadır. Bu giderlerin yüzde 50’si ve hasta başına en fazla bin doları karşılanır. Yedi gün içinde sağlık kuruluşuna kaydı yapılmayan hastalar destek kapsamında değildir.

 • Tanıtım ve eğitim faaliyetleri desteği

“Münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi” başlığında, yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderlerin yüzde 50’si ve program başına en fazla 50 bin doları karşılanır. Ayrıca, yabancı akademisyen ya da uzmanların eğitim programlarına yönelik harcamalarının yüzde 50’si ve yıllık en fazla 100 bin doları karşılanır.

Sağlık Turizmi Desteklerine İlişkin Bilinmesi Gerekenler

 • Sağlık turizmindeki desteklerden faydalanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmak; sağlık turizmi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, Hizmet İhracatçı Birliklerine üye olmak gerekmektedir.
 • Yurt dışında hizmetin reklamını yaparak hizmet ticaretini ve marka bilinirliğini artırmak üzere; katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete ve TV reklamları, pop-up sponsorluk için destek alınabilir.
 • Bakanlığın belirlediği öncelikli ülkelerden birinde faaliyet gerçekleştirilirse destek oranı yüzde 70 olmaktadır.
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında; ulaşım ve konaklama giderleri, tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, Türkçe yapılan tanıtım harcamaları, arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt dışında Türkçe yayın yapan organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları, yurt içine yönelik tanıtım harcamaları desteklenmez.
 • Yurt dışı reklam desteği ile 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilir.
 • Ticaret Bakanlığı’nın kira desteğinden faydalanan bir birim yoksa tanıtım harcamalarının yüzde 60’ını ve yıllık 250 bin doları desteklenir.
 • Ticaret Bakanlığı’nın kira desteğinden faydalanan bir birim varsa destek oranı yine yüzde 60’tır. Ayrıca, sadece destekten faydalanan birimin bulunduğu ülke için yıllık 150 bin dolar tanıtım desteği alınabilir.
 • Tanıtım hedef veya öncelikli ülkelerden birinde yapıldıysa ya da firmanın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı yüzde 70 olmaktadır. Her iki maddeye uygun tanıtım yapılıyorsa destek oranı yüzde 80 olmaktadır.
 • Tanıtım yapılacak ülkede bakanlıkça desteklenen birim yoksa, markanın Türkiye’de tescilli olması ve tanıtım yapılacak ülkede en azından marka tescil başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

Multiligo Sağlık Turizmi alanında birçok kliniğe ve acentaya reklam yönetimi ve danışmanlık yapmaktadır.

Reklam Yönetimi ve Devlet Destekleri Hakkında Bilgi Almak İçin

  Multiligo, bilgilerinizi kimseyle paylaşmaz, yalnızca size kendi hizmetlerini aktarabilmek amacı taşır.

  multiligo

  Multiligo, çeşitli start-up’lar kurup batırmış, çeşitli start-up’lar kurup başarı elde etmiş, genç ve dinamik bir ekipten gelen bir dijital ajanstır. Multiligo’nun vizyonu müşterisine değer ve fayda üreten istikrarlı bir çalışma modeli sunmak, know how’unu müşteri ve ülke yararına yönelik her zaman paylaşmak ve sektöre yeni profesyoneller yetiştirerek istihdama katkıda bulunmaktır.

  © 2018 – 2020
  Multiligo Reklam Bilişim Pazarlama Ve Danışmanlık Limited Şirketi

  © 2018 – 2020 | Multiligo Reklam Bilişim Pazarlama Ve Danışmanlık Limited Şirketi